SEGÚN SONDEO KEIKO SE IMPUSO

SEGÚN SONDEO KEIKO SE IMPUSO